ANZHENG CHARITY
龙8国际官方网站龙8国际最新网址

所在位置 : 首页 > 龙8国际最新网址 > 组织机构

组织机构
CHARITY

组织机绝.jpg

龙8国际最新网址第二届理事会成员:
理事长:陈贤芬               副理事长:肖文超
秘书长:赵典媚
理事:徐德江、丁卫国、郑洁、吴春梅
监事:王成杰
0.0198s